Sách nói 10 Bài Học Trên Chiếc Khăn Ăn

10 Bài Học Trên Chiếc Khăn Ăn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Giới thiệu nội dung

Hình thức kinh doanh đa cấp (MLM) hiện đang chiếm một vị trí quan trọng trong số các phương pháp bán hàng hiện đại. Đây là một trong những phương pháp đang phát triển mạnh nhất và gây ra nhiều tranh luận. Cuốn sách "10 Bài Học Trên Chiếc Khăn Ăn" nhằm thông qua các ví dụ, chỉ ra cho bạn thấy thế nào là MLM. Bạn sẽ được hướng dẫn cách giới thiệu MLM cho người khác một cách hiệu quả. Đây là một tài liệu thực hành, được viết ra để giúp bạn đào tạo cộng sự của mình. Từ năm 1973, ông Don Failla đã chuẩn bị tư liệu cho "10 Bài Học Trên Chiếc Khăn Ăn". Cuốn sách này được biên soạn từ các tài liệu đó.

Phương pháp tiếp thị đa cấp (MultiLevel Marketing - MLM) đang chiếm một vị trí quan trọng trong các phương pháp bán hàng hiện đại. Đây là một trong những phương pháp đang phát triển mạnh mẽ và gây ra nhiều tranh luận. Nhiều người chỉ coi MLM là một hiện tượng thời trang của những năm 80, nhưng thực tế nó có ý nghĩa lớn hơn nhiều. Trong những năm 90, doanh số của các công ty MLM lên tới hơn 100 tỷ đô-la một năm.

Mục đích của cuốn sách này là giúp bạn hiểu rõ hơn về MLM thông qua các minh họa. Bạn sẽ biết cách giới thiệu về MLM một cách hiệu quả và đào tạo các đồng nghiệp của mình. Cuốn sách này được viết dựa trên tư liệu được ông Don Failla chuẩn bị từ năm 1973 cho "Các bài học trên chiếc khăn ăn". Trước khi vào chi tiết về "Các bài học", tác giả trả lời câu hỏi cơ bản nhất và thường được đưa ra nhiều nhất: "MLM là gì?".

Trong cuốn sách này, chúng ta sử dụng các thuật ngữ "MLM" và "kinh doanh đa cấp". Marketing (bán hàng) có nghĩa là đưa hàng hoặc dịch vụ từ người sản xuất đến người tiêu dùng. Multi tức là nhiều, có nghĩa là lớn hơn một. Level là mức, tầng hoặc thế hệ. Vì vậy, chúng ta có thể gọi nó là "kinh doanh đa tầng" hoặc "kinh doanh theo nhiều thế hệ". Tuy nhiên, ta chỉ dừng lại ở thuật ngữ "đa cấp" vì nó phổ biến hơn. Các công ty mới thường sử dụng các thuật ngữ khác như UniLevel Marketing (bán hàng dạng một tầng) hoặc "network marketing" (bán hàng theo mạng).

Trong thực tế, có ba cách bán hàng cơ bản:

  1. Bán lẻ,
  2. Bán trực tiếp và
  3. Kinh doanh đa cấp (MLM).

Ta không nên lẫn lộn giữa các dạng này, đặc biệt là giữa MLM và bán trực tiếp.

Don Failla là một tác giả người Mỹ được biết đến nhiều nhất với công trình nghiên cứu về ngành tiếp thị đa cấp.

Failla bắt đầu làm việc trong lĩnh vực MLM từ những năm 1960 và đến năm 2011, ông đã bán được hơn 4,5 triệu bản sách của mình trên toàn thế giới, được dịch sang 23 ngôn ngữ khác nhau.

Cuốn sách 10 Lessons on Napkins của ông đã trở thành tài liệu cơ bản cho các công ty MLM để tham khảo.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.