Sách nói 10 Quy Luật Cuộc Sống

10 Quy Luật Cuộc Sống

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Giới thiệu nội dung

Hành động dựa trên 10 Quy Luật Cuộc Sống sẽ giúp bạn tăng cường khả năng kiểm soát tương lai của mình, cho phép bạn đạt được sự tự do và khả năng quyết đoán cá nhân. Nó cũng gánh vác trách nhiệm phù hợp với quá trình phát triển của bạn. Bạn có thể chọn sống theo cách này, hoặc không.

Phát triển không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng phần thưởng nhận được thì thật tuyệt vời. Cuộc sống luôn mang đến cho chúng ta không ngừng những cơ hội để phát triển. Vì vậy, khi bạn đặt sự phát triển làm mục tiêu chính trong cuộc sống, cuộc sống của bạn sẽ luôn tràn đầy cơ hội.

Thông tin xuất bản

Công ty phát hànhFirst News - Trí Việt
Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.