Sách nói 3 Lần Chiến Thắng Quân Mông Nguyên

3 Lần Chiến Thắng Quân Mông Nguyên

  • 1

Giới thiệu nội dung

Trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, việc đánh bại quân Nguyên và Mông ba lần được coi là một trong những trang sử hào hùng nhất của dân tộc Việt Nam.

Trong vòng 30 năm, quân đội Việt Nam đã 3 lần đánh bại đội quân xâm lược hung mạnh nhất và đáng sợ nhất thời đó, bảo vệ độc lập và tự chủ của đất nước, góp phần bảo vệ sự độc lập của các nước Đông Nam Á.

Thành công trong việc đánh bại quân Nguyên và Mông là một bài học quý giá về sự đoàn kết và trí tuệ của các vị cha ông trong cuộc chiến chống lại quân thù ngoại xâm.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.