Sách nói 7 Bước Đến Thành Công

7 Bước Đến Thành Công

 • 1
 • 2
 • 3

Giới thiệu nội dung

Cuốn sách 7 Bước Đến Thành Công do Học giả Nguyễn Hiến Lê viết phỏng dịch theo cuốn GIVE YOURSELF A CHANCE (The Seven Steps to Success) của tác giả Gordon Byron. Trong Lời Tựa người dịch viết: “Đọc cuốn sách này, độc giả sẽ được tác giả cầm tay dắt lần lần lên bảy bực thang để đến của thành công

Bảy bậc thang đó là:

 1. Luyện lòng tự tin và rèn nghị lực

 2. Luyện nhân cách

 3. Đắc nhân tâm

 4. Luyện tập và giữ gìn sức khỏe

 5. Khéo dùng tiếng mẹ đẻ

 6. Luyện trí

 7. Kiếm việc làm và dự bị để được thăng cấp

 8. Toàn là những điều thực hành ngay được. còn về kết quả thì trong sách tác giả đã đưa ra nhiều thí dụ có thật để chứng minh hiệu quả của phương pháp”

Nguyễn Hiến Lê là một học giả, nhà văn, dịch giả, ngôn ngữ học, giáo dục và hoạt động văn hóa nổi tiếng của Việt Nam. Ông đã sáng tác, biên soạn và dịch thuật hơn 120 tác phẩm chứa đựng nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, văn học, ngôn ngữ học, triết học, lịch sử, du ký, gương danh nhân, chính trị, kinh tế, và nhiều lĩnh vực khác.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.