Sách nói Albert Einstein, Con Người Vĩ Đại

Albert Einstein, Con Người Vĩ Đại

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Giới thiệu nội dung

Tủ sách danh nhân thế giới gồm 20 tập có cách trình bày giống như truyện ký, giúp người đọc tiếp cận một cách dễ dàng và từ đó tạo ra sự ảnh hưởng tích cực để xác định hướng đi của mình và trở thành một người có ích cho đất nước và xã hội.

Trong tủ sách này, có những nhân vật như Tổng thống, tướng quân, nhà tư tưởng, nhà chính trị, nhà khoa học, nhà văn học... Người đọc sẽ hiểu rõ về cuộc đời và sự nghiệp của những thiên tài như Napoleon trong lĩnh vực quân sự, Darwin - cha đẻ của thuyết tiến hóa, Einstein với thuyết tương đối nổi tiếng...

Tác giả đánh giá nhân vật một cách công bằng, giúp người đọc nhận thức được thành tựu và công lao của các danh nhân, cũng như rút ra kinh nghiệm từ những sai lầm và thất bại của họ.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.