Sách nói Ăn Cơm Mới, Nói Chuyện Cũ

Ăn Cơm Mới, Nói Chuyện Cũ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Giới thiệu nội dung

Sau khi ăn cơm, chúng tôi bắt đầu trò chuyện: "Hậu Giang - Ba Thắc" là một tác phẩm được Vương Hồng Sển viết vào năm 1974 và được duyệt lại vào năm 1978. Đây là những gì ông chưa kể trong "Hơn Nửa Đời Hư" và còn được gọi là một cuốn hồi ký.

Tác phẩm này kể về các hoạt động hàng ngày, các sự kiện, nhân vật và đất đai thuộc khu vực Miền Nam cũ, đặc biệt là vùng Hậu Giang trong thế kỷ trước đây. Nói về mối liên hệ giữa quá khứ và thời điểm tác giả viết tác phẩm này.

Các sự kiện được lần lượt kể lại theo thời gian, và khi đọc, độc giả có thể đặt mình vào thời điểm "giữa" (khoảng năm 1974); điều này cho phép chúng ta có cơ hội nhìn thấy quá khứ của một vùng đất mới cũng như "tương lai" mà tác giả không thể biết vào thời điểm viết tác phẩm.

Vương Hồng Sển sinh ngày 27 tháng 9 năm 1902, tại Sóc Trăng, mang ba dòng máu Việt, Hoa, Miên. Nguyên tên thật ông là Vương Hồng Thạnh hay Vương Hồng Thịnh, khi làm giấy khai sinh người giữ sổ lục bộ ghi nhầm là Sển (theo cách phát âm tiếng Hoa).

Thời học sinh, ông học tại trường Collège Chasseloup Laubat (nay là trường Phổ thông trung học Lê Quý Đôn). Sau khi đậu bằng Brevet Elémentaire, ông làm công chức ngạch thư ký và phục vụ nhiều nơi từ năm 1923 đến năm 1943, trong đó có dinh Thống đốc Nam Kỳ (1939-1943). Từ năm 1948, ông làm Quyền quản thủ Viện Bảo tàng Quốc gia Sài Gòn cho đến khi về hưu vào năm 1964.

Ông là người rất ham mê đọc sách và thích ghi chép tất cả những điều tai nghe, mắt thấy. Phần lớn những tác phẩm của ông rút tỉa từ những tài liệu dưới dạng hồi ký mà ông còn giữ gìn được.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.