Sách nói Bác Sĩ riêng của Mao

Bác Sĩ riêng của Mao

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Giới thiệu nội dung

Trong lịch sử nhân loại, không có một nhà độc tài nào có uy quyền lớn như Mao Trạch Đông đối với quần chúng. Không ai trong số những người cai trị trong quá khứ đã gây ra nhiều đau khổ bần hàn cho dân tộc Trung Quốc như ông. Sự khao khát uy quyền và mong muốn nắm giữ quyền lực vô điều kiện đã buộc Mao phải thống trị đất nước trong một trạng thái hỗn loạn và suy thoái. Những ý tưởng điên rồ và âm mưu đã đẩy Trung Quốc vào một thời kỳ khủng hoảng.

Hàng chục triệu người đã chết đói trong những năm thực hiện chính sách đại nhảy vọt, và vì sự trả thù hàng loạt và hỗn loạn trong thời kỳ Cách mạng Văn hoá - đó là kết quả của một thí nghiệm bệnh hoạn do một vị vua mới nổi trên một đất nước vĩ đại có hàng nghìn năm lịch sử.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.