Sách nói Chiến Binh Miền Đất Lạ

Chiến Binh Miền Đất Lạ

  • 1

Giới thiệu nội dung

Bên cạnh việc thực thi những chính sách tàn bạo và cực đoan áp đặt lên người dân trong nước, Khmer Đỏ cũng thực hiện chính sách đối ngoại nguy hiểm. Dưới sự xúi giục và hậu thuẫn từ bên ngoài, tập đoàn Pol Pot - Ieng Sary đã xuyên tạc mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia, kích động tư tưởng thù hằn dân tộc và chống lại Việt Nam.

Những hoạt động quân sự xâm phạm biên giới của tập đoàn Pol Pot - Ieng Sary thực sự nguy hiểm, vi phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và gây tổn hại trực tiếp đến mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.