Sách nói Đầu Tư Thiên Thần

Đầu Tư Thiên Thần

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Giới thiệu nội dung

Các nhà đầu tư thiên thần chuyên nghiệp thường tiếp cận việc đầu tư một cách điềm tĩnh, ổn định và lý trí trong thời gian dài, dựa trên kiến thức về phép toán đầu tư và thực hiện đầu tư giai đoạn đầu. Trên thực tế, lợi nhuận trung bình từ một danh mục đầu tư thiên thần toàn diện có thể đạt tỷ suất hoàn vốn trong khoảng từ 25% đến 30% nội bộ.

Những thông tin quan trọng bạn có thể nhận được từ cuốn sách "Đầu Tư Thiên Thần" bao gồm:

  • Hiểu rõ các chỉ số, con số và cách đánh giá một công ty để quyết định đầu tư.
  • Biết về các giai đoạn tài chính của một công ty.
  • Cách thuyết phục người khác để họ đồng ý đầu tư và trở thành một phần của công ty đó.
  • Tìm kiếm và nhận diện những cơ hội tiềm năng.
  • Bí quyết đánh giá việc hợp tác với các đối tác.
Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.