Sách nói Dấu Xưa, Tản Mạn Lịch Sử Nhà Nguyễn

Dấu Xưa, Tản Mạn Lịch Sử Nhà Nguyễn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Giới thiệu nội dung

Cuốn sách "Dấu Xưa - Tản Mạn Lịch Sử Nhà Nguyễn" của nhà du khảo lịch sử Mathilde Tuyết Trần là một chuyến đi nhỏ nhưng đầy cảm xúc về đất nước và con người, mang đến cho độc giả một cái nhìn về một thời kỳ trong lịch sử Việt Nam dưới triều đại Nhà Nguyễn và thời kỳ Pháp thuộc.

Cuốn sách này bao gồm 5 chương, mỗi chương đề cập đến một số khía cạnh quan trọng, từ việc mất chủ quyền quốc gia dưới triều đại vua Tự Đức (chương I) đến cuộc khởi nghĩa vũ trang mạnh nhất vào cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX (chương IV), cũng như câu chuyện về hai nhà vua yêu nước Hàm Nghi và Duy Tân bị lưu đày xa quê hương (chương II và chương III).

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.