Sách nói Đời Đơn Giản Khi Ta Đơn Giản

Đời Đơn Giản Khi Ta Đơn Giản

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Giới thiệu nội dung

Chúng ta trưởng thành trong một thế giới được quyết định bởi não trái. Não trái thích xác định sự tồn tại của các quy định hiện tại, phù hợp với các quy tắc và hạn chế đó, nhưng nó không phù hợp với các khả năng mới phát sinh.

Chúng ta không thể biết điều gì sẽ xảy ra, hoặc những cơ hội nào sẽ xuất hiện, cho đến khi chúng ta đến được thời điểm đó. Chúng ta có thể lên kế hoạch từ kế hoạch khác, nhưng đơn giản không có cách nào để biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Tất nhiên, chúng ta có thể liên tục điều chỉnh kế hoạch dựa trên sự thay đổi của tình huống... nhưng trong trường hợp đó, ý nghĩa của kế hoạch là gì?

Không có kế hoạch nào, chỉ cần thưởng thức những gì chúng ta đang làm, làm hết sức có thể, và xem những gì sẽ xảy ra. Đây là một cách tiếp cận hoàn toàn khác so với nhiều người khác. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ thiếu động lực để làm hết sức mình - cũng không có nghĩa là chúng ta giữ thái độ thiếu nhiệt tình với công việc. Mà điều đó có nghĩa là chúng ta được thúc đẩy bởi công việc, chúng ta tận hưởng các hoạt động, chứ không phải được thúc đẩy bởi mục tiêu, điểm đến hoặc kết quả.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.