Sách nói Đừng Bao Giờ Nói Không Bao Giờ

Đừng Bao Giờ Nói Không Bao Giờ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Giới thiệu nội dung

Hãy luôn làm những điều mà bạn muốn làm, và khi có ai đó nói rằng bạn sẽ không bao giờ thực hiện được điều đó, hãy chứng minh rằng họ sai. Nếu bạn đang do dự và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thực hiện được điều gì đó, hãy dừng lại và suy nghĩ về 10 bài học trong cuốn sách này, và khẳng định rằng: "Tôi có thể làm được điều này".

Đừng bao giờ nói không bao giờ. Hãy làm những điều mà bạn muốn làm, và khi có ai đó nói rằng bạn sẽ không bao giờ thực hiện được điều đó, hãy chứng minh rằng họ sai. Nếu bạn đang do dự và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thực hiện được điều gì đó, hãy dừng lại và suy nghĩ về 10 bài học trong cuốn sách này, và khẳng định rằng: "Tôi có thể làm được điều này". Hãy loại bỏ hoàn toàn những điều không thể, không và không bao giờ khỏi tâm trí bạn. Bạn có thể làm được điều đó, chỉ cần không ngừng khẳng định rằng: "Vâng, tôi có thể".

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.