Sách nói Dùng Người Bằng Trí Tuệ

Dùng Người Bằng Trí Tuệ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

Giới thiệu nội dung

Nguồn nhân lực là tài nguyên quý giá nhất trong tất cả các tài nguyên của xã hội hiện nay, là yếu tố tích cực nhất, có ảnh hưởng đến kết quả sản xuất. Mọi hoạt động của xã hội đều phải được thực hiện bởi con người và được chỉ đạo bởi con người. Nhân tài có tầm quan trọng, nhưng quản lý nhân tài một cách hiệu quả và sử dụng nhân tài một cách thông minh còn quan trọng hơn.

Sách nói tương tự

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.