Sách nói Gia Cát Lượng Từ Nhỏ Đã Lập Chí Lớn

Gia Cát Lượng Từ Nhỏ Đã Lập Chí Lớn

  • 1
  • 2
  • 3

Giới thiệu nội dung

Gia Cát Lượng, còn được biết đến với tên là Khổng Minh, sinh vào năm 181 trong triều đại Linh Đế thứ tư của nhà Quang Hòa. Cha của ông, là Gia Cát Khuê, đã qua đời sớm, do đó ông sống cùng chú ruột là Gia Cát Huyền. Sau đó, cả Gia Cát Huyền và Gia Cát Lượng đều đã mất.

Gia Cát Lượng trở về vùng Long Trung và làm ruộng để kiếm sống, đồng thời nghiên cứu và tu sĩ trong các tác phẩm văn học. Khi ông tròn 18, 19 tuổi, Khổng Minh cùng những người bạn như Từ Thứ, Mạnh Trung Uy, và Thạch Quảng Nguyên quyết định bỏ lối học theo trào lưu "học hoa hòe hoa sói" phổ biến vào thời điểm đó để theo học lĩnh vực thực tế.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.