Sách nói Giáo Trình Pháp Luật Về Cạnh Tranh Và Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại

Giáo Trình Pháp Luật Về Cạnh Tranh Và Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Giới thiệu nội dung

Giáo trình này được chia thành hai phần:

Phần I nói về Pháp luật Cạnh tranh và bao gồm 5 chương để trình bày các nội dung cơ bản về pháp luật cạnh tranh Việt Nam.

Phần II nói về Pháp luật Giải quyết tranh chấp thương mại và bao gồm 3 chương để trình bày về phương pháp giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Tòa án, bao gồm thương lượng, hòa giải và trọng tài.

Các tài liệu tham khảo bao gồm: Bộ Luật dân sự 2005, Bộ Luật dân sự 2015, Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Luật doanh nghiệp 2020, Luật đầu tư 2020, Luật Thương mại 2005, Luật Cạnh tranh 2004, Luật cạnh tranh 2018, Luật SHTT 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, và Luật Trọng tài thương mại 2010.

Hiện nay, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh là trường có quy mô lớn nhất tại Việt Nam về đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý, cũng như là trường đào tạo luật lớn nhất ở miền Nam. Trường hiện đang đảm nhận nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nhân lực phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập dựa trên việc hợp nhất hai cơ sở là Trường Đại học Luật Hà Nội và Khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Đội ngũ giảng viên, cán bộ, công nhân viên của Trường Đại học Luật TP.HCM được tuyển chọn từ nhiều nguồn khác nhau, với đa phần là cán bộ quản lý và giảng viên từ Trường Đại học Luật Hà Nội và Khoa Luật Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn).

Trường đã có nhiều công trình nghiên cứu về chiến lược phát triển và các vấn đề kinh tế-xã hội, góp phần vào việc xây dựng văn kiện của nhà nước tại Việt Nam. Từ năm 1996, trường liên tục mở rộng quan hệ hợp tác nghiên cứu và đào tạo với các trường đại học và viện nghiên cứu nước ngoài như Đại học Lund, Đại học Nagoya, Đại học California tại San Francisco, Đại học Quốc gia Singapore... Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh là trường đầu tiên ở Việt Nam thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ Luật cùng với một trường đại học nước ngoài là Đại học West of England. Trường cũng tập trung sự tham gia của nhiều đội ngũ cán bộ và chuyên gia khoa học để nghiên cứu và tư vấn cho chính phủ về cải cách pháp luật, đổi mới kinh tế-xã hội và đổi mới trong lĩnh vực quản lý hành chính.

Từ ngày 27 tháng 1 năm 1995, Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.