Sách nói Hồi Ký Của Các Tướng Tá Sài Gòn

Hồi Ký Của Các Tướng Tá Sài Gòn

  • 1
  • 2
  • 3

Giới thiệu nội dung

"Cuốn hồi ký về các tướng tá Sài Gòn được xuất bản ở nước ngoài là tập tư liệu biên soạn bởi nhà báo Mai Nguyễn, nội dung được trích dẫn từ những hồi ký của một số nhân vật từng giữ các vị trí quan trọng nhất trong chính quyền, quân đội, và các cơ quan mật vụ, an ninh của chính quyền Sài Gòn.

Hầu hết những nhân vật này đã bỏ chạy ra nước ngoài trước cuộc tấn công toàn thắng của chiến dịch lịch sử ngày 30/4/1975 dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, ví dụ như Trần Văn Đôn - trung tướng, nguyên tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam Cộng hòa (Sài Gòn), Đỗ Mậu - giám đốc Nha An ninh quân đội, Nguyễn Cao Kỳ - trung tướng, tư lệnh không quân và từng làm thủ tướng, phó tổng thống, Nguyễn Chánh Thi - tư lệnh sư đoàn nhảy dù có biệt danh "anh cả đỏ", cát cứ miền Trung vùng I chiến thuật (lưu vong từ giữa thập kỷ 1960) và nhiều người khác..."

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.