Sách nói Khuyến Học

Khuyến Học

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Giới thiệu nội dung

Cuốn sách "Khuyến học" không phải là tác phẩm lớn và sâu sắc nhất của tác giả, nhưng nó lại có ảnh hưởng rộng lớn đến công chúng Nhật Bản. Khi lần đầu được in, cuốn sách này đã có một lượng in kỷ lục là 3,4 triệu bản, trong khi dân số Nhật Bản thời đó chỉ khoảng 35 triệu người.

Điều đó cho thấy "Khuyến học" thực sự là cuốn sách được nhiều người Nhật Bản đọc trong thời kỳ Duy Tân. Từ năm 1942 đến năm 2000, nhà xuất bản Iwanami Bunko đã tái bản sách đến 76 lần.

Fukuzawa Yukichi là một nhà tư tưởng, giáo dục gia và nhà cách mạng nổi tiếng của Nhật Bản. Ông đã đóng góp quan trọng trong việc khuyến khích hiện đại hóa và mở cửa của Nhật Bản vào thế kỷ 19. Fukuzawa Yukichi đã chơi một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giáo dục phổ thông và truyền bá tri thức phương Tây trong nước.

Fukuzawa Yukichi đã thành lập Đại học Keio, một trong những trường đại học hàng đầu của Nhật Bản, và phát triển một chương trình giáo dục tiên tiến, khuyến khích học sinh tự do tư duy và phát triển bản thân. Ông cũng đã viết nhiều cuốn sách về sự phát triển kinh tế, xã hội và chính trị của Nhật Bản, đóng góp quan trọng vào việc thay đổi tư tưởng và định hình quốc gia.

Với tầm nhìn sâu sắc và ảnh hưởng sâu rộng, Fukuzawa Yukichi đã trở thành một biểu tượng về sự tiến bộ và hiện đại hóa của Nhật Bản. Ông đã khám phá và truyền cảm hứng cho một thế hệ người Nhật mới, khuyến khích họ khám phá tri thức và phát triển bản thân để đóng góp vào sự phát triển của quốc gia. Ông được tôn vinh là một trong những người tiên phong quan trọng nhất trong việc đưa Nhật Bản trở thành một cường quốc hiện đại.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.