Sách nói Liên Tục Tăng Trưởng 2 Con Số

Liên Tục Tăng Trưởng 2 Con Số

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Giới thiệu nội dung

Điểm chính của cuốn sách này là rất đơn giản, đó là bạn có thể tăng trưởng doanh nghiệp của mình từ 10% trở lên mỗi năm, trong mọi thời điểm kinh tế, mà không cần phải gian lận. Các công ty thành công đã biết cách làm điều đó và chúng ta có thể học hỏi chiến lược của họ để áp dụng vào công việc của mình. Tác giả đã sử dụng các trường hợp nghiên cứu từ các công ty lớn như Dell Computer, Depot và GE để chỉ ra 5 nguyên tắc quan trọng để đạt được tăng trưởng.

Treacy tin rằng bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể tăng trưởng với tốc độ hai chữ số nhất quán và với cuốn sách này, các nhà quản lý và nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ để đạt được mục tiêu cao cả và duy trì sự thành công của công ty. Trong thời kỳ kinh tế khó khăn, không phải tất cả các công ty đều có thể đạt được mức tăng trưởng hai con số, nhưng tổ chức của bạn vẫn có thể làm được. Nếu bạn tin vào điều này hoặc muốn tin, thì cuốn sách này là dành cho bạn.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.