Sách nói Mạnh Tử

Mạnh Tử

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Giới thiệu nội dung

Mạnh Tử là một nhà lãnh đạo nổi tiếng trong Nho giáo thời Chiến Quốc. Trong cuốn sách mang tên Mạnh Tử được dịch bởi Nguyễn Hiến Lê, ông viết rằng: "Mạnh Tử sinh ra trong thời kỳ rối ren hơn cả thời Khổng Tử về mặt xã hội và tư tưởng, nhưng vẫn giữ được lòng nhân nghĩa của Khổng Tử và bị ảnh hưởng bởi tính cách kiên cường và không khuất phục của Tử Tư.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Mạnh Tử cũng phải trải qua nhiều khó khăn trong hành trình đi qua các quốc gia như Lương, Tề, Lỗ, Đằng trước khi cuối cùng trở về quê hương và thành lập trường phái riêng. Về mặt này, cuộc đời ông tương tự như cuộc đời của Khổng Tử".

Sách Mạnh Tử là một tác phẩm triết học, đạo đức học và chính trị học về Mạnh Tử và các học trò của ông như Nhạc Chính Khắc, Công Tôn Sửu, Vạn Chương và nhiều người khác. Sách ghi chép lại các cuộc đối đáp giữa Mạnh Tử và các vị vua và quan chức, cũng như giữa Mạnh Tử và các học trò, và cung cấp những lời phê bình của Mạnh Tử về các học thuyết khác như học thuyết của Mặc Tử và Dương Chu. Sách Mạnh Tử được coi là một tác phẩm kinh điển quan trọng trong Nho học.

Nguyễn Hiến Lê là một học giả, nhà văn, dịch giả, ngôn ngữ học, giáo dục và hoạt động văn hóa nổi tiếng của Việt Nam. Ông đã sáng tác, biên soạn và dịch thuật hơn 120 tác phẩm chứa đựng nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, văn học, ngôn ngữ học, triết học, lịch sử, du ký, gương danh nhân, chính trị, kinh tế, và nhiều lĩnh vực khác.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.