Sách nói Nhạc Thiền, Tập Yoga 1

Nhạc Thiền, Tập Yoga 1

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Giới thiệu nội dung

Khi tập luyện Yoga, ta phải trải qua những khoảnh khắc tập trung và mồ hôi nhễ nhại. Tuy nhiên, những cảm giác mệt mỏi này sẽ được cải thiện đáng kể thông qua âm nhạc.

Khi kết hợp âm nhạc trong quá trình tập luyện, cảm giác sẽ được cải thiện một cách đáng kể. Điều này thực sự là một nguồn động lực hiệu quả nhất để tạo năng lượng cho bản thân trong quá trình tập luyện.

Sách nói tương tự

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.