Sách nói Những Người Giám Hộ

Những Người Giám Hộ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Giới thiệu nội dung

Trong cuộc hành trình của chúng ta, chúng ta sẽ khám phá ra rằng không chỉ có một chiều không gian duy nhất tồn tại, mà còn có những vũ trụ song song khác tồn tại cùng chúng ta. Chúng ta sẽ khám phá ra rằng việc di chuyển qua những chiều không gian này không chỉ là khả năng có thể xảy ra hay không, mà là một sự cần thiết.

Thấu hiểu này không chỉ là những ý tưởng kỳ quặc và không thể hiện thực, mà chúng ra sẽ nhận ra rằng nó bắt nguồn từ sự thật. Khi chúng ta vượt qua những rào cản của sự tiến bộ và thoát khỏi những giới hạn tư duy tuyến tính đã hạn chế suy nghĩ của chúng ta trong thời gian dài, chúng ta sẽ khám phá ra rằng chúng ta chỉ bị giới hạn bởi phạm vi trí tưởng tượng của bản thân.

Và cuối cùng, chúng ta có thể vượt qua những ràng buộc đang trói buộc chúng ta với hành tinh Trái Đất này, để có thể tham gia cùng với tổ tiên và những người đồng hành của chúng ta, tồn tại giữa vũ trụ rộng lớn, nơi mà những ngôi sao tỏa sáng...

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.