Sách nói Phong Kiếm Xuân Thu

Phong Kiếm Xuân Thu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Giới thiệu nội dung

Truyện Phong Kiếm Xuân Thu là một giai đoạn lịch sử trong lịch sử Trung Quốc, kéo dài từ năm 722 đến 481 TCN. Tên của giai đoạn này xuất phát từ cuốn Kinh Xuân Thu (Biên niên sử Xuân Thu), một tác phẩm lịch sử thường được cho là của Khổng Tử theo truyền thống. Trong thời kỳ Xuân Thu, quyền lực tập trung và xã hội trải qua nhiều trận chiến và sự hợp nhất của khoảng 170 quốc gia nhỏ.

Sự suy sụp của tầng lớp thượng lưu đã dẫn đến sự mở rộng của giáo dục và sự gia tăng của tri thức, thúc đẩy sự tự do tư tưởng và tiến bộ kỹ thuật. Giai đoạn này được tiếp nối bởi thời kỳ Chiến Quốc.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.