Sách nói Rắn Nuốt Voi - Con Đường Làm Giàu Đơn Giản

Rắn Nuốt Voi - Con Đường Làm Giàu Đơn Giản

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Giới thiệu nội dung

Rắn có khả năng nuốt được voi là bởi vì chúng có mục tiêu rõ ràng và phương pháp đúng đắn. Nhiều người có thể tận dụng yếu để thắng mạnh, hoặc lấy nhỏ đánh lớn để đạt được thành công. Tất cả đều dựa trên nguyên tắc này. Nhiều người cho rằng rắn và voi khác biệt quá lớn, và việc rắn nuốt voi là không thể.

Tương tự, nhiều người cho rằng kẻ yếu sẽ không thể thắng được kẻ mạnh, hoặc nhỏ sẽ không thể đánh bại lớn.

Tuy nhiên, sau khi đọc quyển sách này, bạn sẽ hiểu rằng mọi thứ đều hoàn toàn có thể. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn quyển sách này.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.