Sách nói Sống Đẹp Là Sống Đạo

Sống Đẹp Là Sống Đạo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Giới thiệu nội dung

Những câu chuyện được kể trong "Sống Đẹp Là Sống Đạo" chia sẻ một điểm chung đáng chú ý - đó là không quan trọng nhân vật chính theo tôn giáo nào. Trong số họ, có thể có những người không tuân theo bất kỳ tôn giáo nào, nhưng hành động của họ vẫn phản ánh đạo đức cao đẹp, đúng chuẩn đạo lý.

Cuốn sách hy vọng rằng những câu chuyện về những hành động thực tế này sẽ được chào đón và trân trọng. Bất kể có tôn giáo hay không, chúng ta đều có thể thấy rằng đạo đức thật sự, nguyên tắc cốt lõi không thay đổi, không phân biệt đông hay tây. Nó chính là tình thương yêu, lòng tốt, và khả năng quan tâm đến nhau.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.