Sách nói Tà Đạo Thử Một Lần

Tà Đạo Thử Một Lần

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Giới thiệu nội dung

Văn chương của Thu Trân không chỉ là nỗi buồn mà còn là sự lọc ra những mạch nước trong, những đốm lửa hồng... để giúp bạn đọc vượt qua các thử thách và khó khăn hàng ngày. Nó thể hiện tính nhân văn và giá trị lâu dài của Tà đạo thử một lần. Viết là để bày tỏ, để tham gia vào dòng chảy chung của cuộc sống đầy tình yêu thương; để yêu cuộc sống, yêu đời và yêu người hơn.

"Viết là để bày tỏ, để tham gia vào dòng chảy chung của cuộc sống đầy tình yêu thương, để yêu cuộc sống, yêu đời và yêu người hơn..." (Thu Trân)

"Văn chương của Thu Trân không chỉ là nỗi buồn mà còn là sự lọc ra những mạch nước trong, những đốm lửa hồng... để giúp bạn đọc vượt qua các thử thách và khó khăn hàng ngày. Nó thể hiện tính nhân văn và giá trị lâu dài của Tà đạo thử một lần." (Tô Hoàng - Nhà lý luận phê bình văn chương và điện ảnh)

Sách nói tương tự

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.