Sách nói Tám Triều Vua Lý

Tám Triều Vua Lý

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Giới thiệu nội dung

Combo Tám Triều Vua Lý (Trọn Bộ 4 Tập) tái hiện hành trình lịch sử của nhà Lý từ khi khởi nghiệp đến khi kết thúc, trải dài trong suốt 216 năm (từ năm 1009 đến năm 1225) của lịch sử Việt Nam. Sách này cho ta hiểu rõ vì sao Lý Công Uẩn đã quyết định dời đô và biến nước Đại Việt từ một quốc gia nghèo nàn, thô phác trở thành một nước phú cường, văn thịnh, võ trị, một nước văn hiến tiên tiến so với trình độ chung của nhân loại.

Trong cuốn sách, ta được giới thiệu về lễ nghi, phong tục, hội hè từ làng xã đến cung đình, và võ công oanh liệt trong công cuộc phá Tống, bình Chiêm để bảo vệ nền độc lập và mở rộng lãnh thổ. Sách mô tả chi tiết những cống hiến và nỗ lực của nhà Lý trong việc xây dựng và phát triển đất nước, từ việc đưa Đại Việt vươn lên thành một đế quốc mạnh mẽ đến việc khẳng định danh tiếng văn hiến của nước ta.

Tác giả Hoàng Quốc Hải đã thực hiện cuốn tiểu thuyết này trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 1990 đến tháng 12 năm 2007 tại nhà sáng tác ở Đà Lạt, và hoàn thành vào tháng 12 năm 2009. Ông không chỉ tập trung bám sát các sự kiện lịch sử và phản ánh trung thực lịch sử, mà còn giải thích lịch sử ở một tầm cao hơn, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa và nguyên nhân của những sự kiện lịch sử quan trọng trong lịch sử Việt Nam.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.