Sách nói Tào Tháo

Tào Tháo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Giới thiệu nội dung

Trong vòng hơn 600 năm từ thời Minh đến nay, ở Trung Quốc, ngay cả trẻ con cũng ghét Tào Tháo, như Quách Mạt Nhược đã nói. Tuy nhiên, ở Việt Nam, từ lâu rồi, cái tên Tào Tháo đã trở thành biểu tượng cho sự gian ác, quỷ dữ, tinh quái và độc ác trong suy nghĩ của bất cứ ai cần so sánh với một kẻ có những tính cách tương tự.

Có thể nói, trong lịch sử loài người, chưa có một nhân vật lịch sử nào bị đánh giá xấu đến mức nặng nề và lâu dài như vậy. Điều đáng lưu ý là ở Việt Nam, sự phổ biến và sâu sắc của cái tên này đối với một nhân vật lịch sử nước ngoài sống cách đây gần 2000 năm là rất đáng kinh ngạc.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.