Sách nói Tây Sơn Bi Hùng Truyện

Tây Sơn Bi Hùng Truyện

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Giới thiệu nội dung

Trong lịch sử Việt Nam, cuộc nội chiến giữa nhà Nguyễn và nhà Tây Sơn có thể xem là một sự kiện đem đến nhiều khác biệt về quan điểm và nhận thức. Đáng chú ý là quan điểm đã tồn tại suốt hơn nửa thế kỷ, coi phong trào Tây Sơn như một cuộc nổi dậy của giai cấp nông dân bị áp bức và bóc lột, chống lại chế độ thối nát của nhà Nguyễn và hướng tới việc đem lại công bằng xã hội cho toàn dân.

Sự lý tưởng hoá mọi hoạt động của phong trào Tây Sơn đã dẫn đến những nhận định chủ quan về bản chất thực sự của phong trào này, làm cho nhiều sự thật lịch sử liên quan đến phong trào này vẫn còn mơ hồ và chưa được làm sáng tỏ.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.