Sách nói Thay Thái Độ Đổi Cuộc Đời

Thay Thái Độ Đổi Cuộc Đời

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Giới thiệu nội dung

Theo Hugh Downs, người hạnh phúc không phải là người sống trong hoàn cảnh thuận lợi mà là người có thái độ sống tích cực và nhìn nhận tốt nhất mọi hoàn cảnh. Điều này được chứng minh bằng câu chuyện thật trong cuốn Thay Thái Độ Đổi Cuộc Đời, nơi tác giả kể về việc thay đổi thái độ sống để vượt qua khó khăn và thay đổi cuộc đời. Thái độ sống là yếu tố quan trọng đến sự thành bại của mỗi người.

Người tích cực luôn tìm cách thay đổi suy nghĩ, đặt mục tiêu và kiên trì theo đuổi, biến trở ngại thành cơ hội và bất hạnh thành may mắn. Trong khi đó, người tiêu cực chỉ nhìn thấy giới hạn và khó khăn trong cuộc sống.

Thái độ sống tích cực giúp người ta tìm ra con đường đến thành công và hạnh phúc thật sự.

Thông tin xuất bản

Công ty phát hànhFirst News - Trí Việt
Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.