Sách nói Thiên Tài Lãnh Đạo Abraham Lincoln

Thiên Tài Lãnh Đạo Abraham Lincoln

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Giới thiệu nội dung

Tại sao các nhà lãnh đạo đương thời lại ưa thích phong cách lãnh đạo và triết lý của Abraham Lincoln? Vì theo tiêu chuẩn hiện đại, những thành tựu của Lincoln được coi là một hiện tượng đặc biệt.

Không thể không công nhận rằng Lincoln là một trong những nhà lãnh đạo lỗi lạc và có thể nói là vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ và có thể cả thế giới. Rõ ràng ông đã vượt xa các gương mẫu lãnh đạo đương đại như Iacocca, Reagan hoặc Bush. Sự so sánh với ông không thể bỏ qua.

Lincoln thật sự là một người biết cách lãnh đạo và mang đến cho các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực chính trị và kinh doanh ngày nay một nguồn cảm hứng mới.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.