Sách nói Thuật Quyết Định

Thuật Quyết Định

  • 1
  • 2
  • 3

Giới thiệu nội dung

Việc đưa ra những quyết định đúng, được mọi người ủng hộ và thực thi là một nghệ thuật sống và làm việc mà ai cũng cần phải có. Chúng ta đều mong muốn có thêm thời gian, tiền bạc và quyết định thông minh sẽ giúp chúng ta có thêm thời gian, mối quan hệ và tiền bạc. Cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn từ lý thuyết đến công cụ để đưa ra những quyết định có chiều sâu và đúng đắn, mang lại cuộc sống tuyệt vời cho bạn.

Làm thế nào để tránh kiệt sức với những việc bạn phải làm, quản lý và duy trì? Làm thế nào để giải quyết vấn đề khủng hoảng về sự cân bằng trong cuộc sống?

Thuật Quyết Định - Suy nghĩ thông minh và làm việc sáng suốt sẽ đưa ra những lời khuyên có giá trị về việc ưu tiên, lập kế hoạch, quản lý sự gián đoạn và cung cấp các kỹ năng thực tế trong cuộc sống để hoàn thành công việc trong thời gian ngắn hơn, giảm căng thẳng và hoàn thành những việc cần làm để có thời gian nhiều hơn cho những điều làm cuộc sống trở nên đáng sống hơn.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.