Sách nói Toàn Văn Bác Hồ Đọc Tuyên Ngôn Độc Lập

Toàn Văn Bác Hồ Đọc Tuyên Ngôn Độc Lập

  • 1

Giới thiệu nội dung

Tuyên ngôn Độc lập là một bản văn lịch sử quan trọng và vĩ đại, chứa đựng tư tưởng và lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là tuyên ngôn quan trọng trước toàn thế giới về sự ra đời của một quốc gia mới, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và thể hiện sự quyết tâm và khao khát độc lập của nhân dân Việt Nam sau hơn 80 năm phải sống dưới sự cai trị của đế quốc xâm lược.

Vào ngày 2/9/1945, tại cuộc mít tinh tại vườn hoa Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước hàng chục vạn người dân. Lễ đài trang nghiêm và không khí trang trọng khiến lời tuyên ngôn này trở nên đặc biệt trọng đại. Bản Tuyên ngôn Độc lập gồm 1.120 chữ, được sắp xếp trong 49 câu.

Bản tuyên ngôn này thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm của nhân dân Việt Nam trong việc xây dựng một đất nước độc lập, tự do, dân chủ và hòa bình. Nó đã trở thành biểu tượng cho sự cách mạng và đấu tranh của dân tộc Việt Nam, và là một bản văn có ý nghĩa to lớn không chỉ trong lịch sử Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Tuyên ngôn Độc lập vẫn được kỷ niệm và tôn vinh trong lòng người dân Việt Nam và là một phần quan trọng trong lịch sử và văn hóa dân tộc.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.