Sách nói Trí Tuệ Sinh Tồn Hay Sự Sinh Tồn Chiến Thắng Hoàn Cảnh

Trí Tuệ Sinh Tồn Hay Sự Sinh Tồn Chiến Thắng Hoàn Cảnh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29

Giới thiệu nội dung

Trí tuệ sinh tồn hay sự chiến thắng trong hoàn cảnh khó khăn được chia thành hai phần lớn với các chương giới thiệu nội dung chính như sau:

Phần 1: Cương và nhu.

Chương 1: Sự mềm mại làm nước chảy đi, đá mòn đi.

Chương 2: Sự cứng rắn tương ứng với thiên lý.

Chương 3: Không ham muốn sẽ sống một cuộc sống đúng đắn và tự chủ.

Chương 4: Mềm mại cũng có chiêu thức riêng, không đi theo những người vô đạo.

Chương 5: Trong sự cứng rắn cũng có sự mềm mại, đầu phải xuôi, đuôi phải lọt.

Chương 6: Trong sự mềm mại có sự cứng rắn, trong bọc có kim.

Chương 7: Sự kết hợp giữa sự cứng rắn và sự mềm mại, xương thịt gắn liền.

Phần 2: Khuất và thân - co và duỗi.

Chương 1: Thảo luận về sự khuất và thân, thảo luận về sự co và duỗi.

Chương 2: Người có kinh nghiệm phải biết cách co và duỗi.

Chương 3: Người tu dưỡng phải biết cách co và duỗi.

Chương 4: Người có chiến lược biết cách co và duỗi.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.