Sách nói Triết Lý Làm Giàu Của Người Do Thái

Triết Lý Làm Giàu Của Người Do Thái

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Giới thiệu nội dung

Tư tưởng của người Do Thái không bị ràng buộc bởi các quy định cứng nhắc, cho phép họ suy nghĩ và làm những điều mà người khác không dám. Khi gặp phải khó khăn, họ luôn sử dụng tư duy sáng tạo và phương pháp suy nghĩ đột phá để tìm ra cách giải quyết vấn đề và đạt được thành công, từ đó bước vào con đường làm giàu.

Triết lý làm giàu của người Do Thái sẽ giúp chúng ta tìm hiểu tại sao họ có thể đạt được sự giàu có và thành công bền vững như vậy.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.