Sách nói Từ Làng Sen Đến Bến Nhà Rồng

Từ Làng Sen Đến Bến Nhà Rồng

  • 1

Giới thiệu nội dung

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, một vùng đất có truyền thống cách mạng, kiên trung và bất khuất. Nơi này đã chứng kiến nhiều phong trào đấu tranh yêu nước mạnh mẽ và là quê hương của nhiều sĩ phu yêu nước, luôn lo lắng về con đường cứu nước và cứu dân.

Với việc sớm tiếp thu những tư tưởng yêu nước tiến bộ và bị ảnh hưởng bởi cha mình cùng các nhà yêu nước, Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đã nhận thức được sự khổ cực và lầm than của người dân trong một nước nô lệ, cũng như chứng kiến sự thất bại của các phong trào yêu nước trong thời điểm đó. Người luôn lo lắng và trăn trở về cách giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách thống trị của thực dân và phong kiến.

GS.TS Trình Quang Phú là một người có nhiều tài năng. Ông đã trải qua quá trình trưởng thành từ một nhà báo trong thời gian chiến tranh, sau đó chuyển sang viết văn và cũng đã thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, trên tất cả, ông là một nhà khoa học với tình yêu sâu đậm dành cho quê hương Phú Yên.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.