Sách nói Việt Nam Ba Lần Đánh Nguyên Toàn Thắng

Việt Nam Ba Lần Đánh Nguyên Toàn Thắng

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

Giới thiệu nội dung

Kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên của Đại Việt, được gọi là Chiến tranh Mông Nguyên (ở Việt Nam), là cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước được quân và dân Đại Việt dưới thời Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông đứng đầu, chống lại cuộc tấn công của đế quốc Mông Cổ. Mặc dù cuộc kháng chiến kéo dài từ năm 1258 đến năm 1288, nhưng thời gian thực hiện các hoạt động chiến sự chỉ chiếm tổng cộng khoảng 9 tháng, được chia thành 3 đợt.

Trong thời gian trước, giữa và sau các đợt chiến sự, các hoạt động ngoại giao tích cực được tiến hành. Kết quả là Đại Việt đã bảo vệ thành công độc lập và tự chủ, mặc dù trên mặt hình thức phải công nhận là một nước chư hầu của Mông Cổ để tránh xung đột tiếp tục. Ba cuộc kháng chiến này được coi là những trang sử hào hùng nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam, và đồng thời là những thành tựu nổi bật của triều đại nhà Trần.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.