Sách nói Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi

Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

Giới thiệu nội dung

Tập Hồi ký chính trị Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi của tác giả Hoành Linh Đỗ Mậu được xuất bản lần đầu tiên vào mùa thu năm 1986 tại California, Hoa Kỳ bởi Nhà Xuất bản Hương Quê. Cuốn sách này được chia thành ba phần chính. Phần đầu tiên kể về thời thơ ấu và tuổi trẻ của tác giả.

Phần thứ hai tập trung vào giai đoạn quan trọng nhất trong lịch sử gần đây: chín năm của chế độ Cộng Hoà đầu tiên tại Việt Nam. Phần cuối cùng nói về hậu quả bi thảm của một chế độ phi dân tộc. Do là một hồi ký chính trị cá nhân, có thể có những thiếu sót về các sự kiện do tính phức tạp của các biến cố, nhưng chắc chắn là có sự thật. Các suy nghĩ cũng vậy, đôi khi có tính chủ quan nhưng luôn được đề cao tính nghiêm túc vì chúng dựa trên một quy luật đặc biệt của lịch sử.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.