Sách nói Việt Nam Phong Tục

Việt Nam Phong Tục

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Giới thiệu nội dung

"Việt Nam phong tục" là một cuốn nghiên cứu tỉ mỉ, trình bày một cách toàn diện về phong tục và tập quán của người Việt, từ phong tục trong gia đình, làng xã đến phong tục quốc gia, xã hội được viết bằng văn phong hiện đại mặc dù vẫn mang ảnh hưởng của lối viết biền ngẫu đăng đối trong văn học cổ. Mỗi chương, mục đều được tác giả trình bày và giải thích một cách súc tích, ngắn gọn, rõ ràng với quan điểm khá tiến bộ so với những người cùng thời.

Mỗi quốc gia có những phong tục riêng. Những phong tục đó có thể hình thành do tác động của một số người và sau đó được mọi người bắt chước thành thói quen. Hoặc có thể hình thành do đặc điểm địa lý và chính trị, giáo dục trong nước. Hoặc có thể là do những phong tào từ bên ngoài xâm nhập và dần dần trở thành tục. Tuy nhiên, để có một tục thì cần phải trải qua thời gian dài, và trong những tục đó cũng có những tục hay và tục dở. Chỉ có khi tai mắt người đã quen, lòng người đã tin tưởng, thì dù có người biết rằng nó là dở nhưng cũng không thể thay đổi ngay lập tức.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.