Sách nói Võ Thị Sáu, Con Người & Huyền Thoại

Võ Thị Sáu, Con Người & Huyền Thoại

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Giới thiệu nội dung

Chị Võ Thị Sáu, một người con gái anh hùng của quê hương Đất Đỏ, đã trở thành huyền thoại và truyền thống trong cuộc chiến giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Gần nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi chị hy sinh, tên chị vẫn luôn được nhắc đến với tình yêu và lòng trọng trọng của đồng đội, anh em và những thế hệ Việt Nam.

Chị đã trở thành biểu tượng và tấm gương sáng về tình yêu đất nước, sự hy sinh dũng cảm và lý tưởng sống cao đẹp. Nhờ vào chị, các thế hệ Việt Nam đã được truyền cảm hứng và học tập trong cuộc chiến cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.