Anthony Robbins

Tác giả: Anthony Robbins

Tony Robbins, còn được biết đến với tên đầy đủ là Anthony Jai Robbins, là một huấn luyện viên cuộc sống nổi tiếng người Mỹ. Ông là một bậc thầy tự lực và diễn giả truyền động lực.

Trong sự nghiệp của mình, ông đã tạo ra nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó có hai cuốn sách ‘Đánh thức năng lực vô hạn’ và ‘Đánh thức con người phi thường trong bạn’. Ông đã viết và phát biểu về nhiều chủ đề quan trọng, bao gồm sức khỏe, năng lượng, phá vỡ những nỗi sợ, tích lũy của cải, tối ưu hóa nguồn lực, tăng cường quan hệ và giao tiếp.

Ngoài ra, ông cũng là một doanh nhân thành đạt, là Chủ tịch của bảy ngành công nghiệp tư nhân khác nhau trên toàn thế giới, bao gồm khách sạn, giáo dục, sản xuất phương tiện truyền thông, dịch vụ kinh doanh và dược phẩm trung tính. Ông cũng là người sáng lập Trung tâm can thiệp chiến lược Robbins-Madanes, nơi sản xuất các tài liệu và chương trình đào tạo cho cộng đồng trị liệu.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.