ATY

Tác giả: ATY

Trung tâm Đào tạo Tài năng trẻ Châu Á Thái Bình Dương (ATY) được thành lập vào năm 2010. Trước đây, ATY đã hợp tác với Trung tâm Thanh Thiếu Niên Miền Nam (thuộc Trung Ương Đoàn) để tổ chức chương trình Học kỳ Quân đội đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2008.

ATY tập trung chủ yếu vào việc tổ chức các chương trình huấn luyện và đào tạo nhằm phát triển kỹ năng sống cho con người. Trung tâm tập trung vào các yếu tố như tư duy, kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, tự chăm sóc bản thân và ý thức cá nhân, cũng như xây dựng các mối quan hệ. Nhờ đó, học viên có thể định hướng mục tiêu và xác định tương lai cho bản thân.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.