Ben Bernstein

Tác giả: Ben Bernstein

Ben Bernstein, Tiến sĩ, là một nhà tâm lý học, giáo viên và huấn luyện viên biểu diễn có sự nghiệp kéo dài 40 năm trong lĩnh vực giáo dục, tâm lý học và nghệ thuật, bao gồm cả huấn luyện trong các môi trường đa dạng như bệnh viện tâm thần, nhà tù, trường tiểu học và trường đại học.

Anh ấy được mời làm nghệ sĩ nguồn tại Viện Sundance, nơi anh ấy làm việc trực tiếp với các nhà văn, những người sau đó đã giành được Giải thưởng Pulitzer, Giải thưởng Tony và Giải thưởng Học viện. Anh ấy sống ở Oakland, California.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.