BJ Gallagher

Tác giả: BJ Gallagher

Barbara "BJ" Gallagher Hateley (sinh năm 1949) là một tác giả và diễn giả sông tại Los Angeles, California. Cô viết các cuốn sách về kinh doanh, sách về phụ nữ, sách quà tặng và sách dành cho trẻ em.

Hateley đã từng là giám đốc đào tạo và phát triển cho Los Angeles Times, nơi cô đã chịu trách nhiệm phát triển quản lý, đào tạo bán hàng, tổ chức hội thảo dịch vụ khách hàng, đào tạo đa dạng, các chương trình đặc biệt dành cho phụ nữ và phát triển các nhà quản lý tiềm năng cao.

Ngoài việc viết sách, Hateley còn tổ chức các buổi hội thảo và diễn thuyết quan trọng tại các hội nghị và cuộc họp chuyên môn toàn quốc.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.