Tác giả: Bruce Bueno de Mesquita

Bruce Bueno de Mesquita là một chuyên gia về lý thuyết trò chơi, một khái niệm đơn giản nhưng mang ý nghĩa sâu sắc: Con người luôn cạnh tranh với nhau và luôn hành động theo cách mà họ cho là tốt nhất cho lợi ích cá nhân.

Ông sử dụng lý thuyết trò chơi và khả năng hiểu rõ hành vi con người để dự đoán và thậm chí dự đoán trước các sự kiện chính trị, tài chính và hàng ngày. Dự báo của ông đã được sử dụng rộng rãi, từ CIA đến các công ty lớn, và có tỷ lệ chính xác đáng kinh ngạc, lên đến 90%.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.