Cao Huy Thuần

Tác giả: Cao Huy Thuần

Ông sinh ra tại Huế. Sau đó, ông học tại Đại học Luật Sài Gòn từ năm 1955 đến 1960 và sau đó dạy ở Đại học Huế từ năm 1962 đến 1964. Năm 1964, ông thành lập tờ báo Lập Trường trước khi sang Pháp du học. Vào đầu năm 1969, ông đã hoàn thành luận án tiến sĩ tại Đại học Paris và sau đó trở thành Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Cộng đồng Châu Âu tại Đại học Picardie. Trước khi về hưu, ông là giáo sư giảng dạy tại Đại học Picardie ở Pháp.

Giống như nhiều trí thức Việt kiều khác, ông thường xuyên trở về Việt Nam để tham gia các cuộc hội thảo về chính trị và xã hội. Năm 2017, ông đã được trao giải thưởng "Vì sự nghiệp văn hoá và giáo dục" bởi Quỹ Văn Hoá Phan Châu Trinh. Ông đã xuất bản nhiều tác phẩm bằng tiếng Pháp về khoa học chính trị và quan hệ quốc tế.

Ngoài ra, ông cũng đã viết và xuất bản nhiều bài báo bằng tiếng Việt tại Việt Nam và được đánh giá cao như những tác phẩm văn chương chính trị.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.