Đào Hiếu

Tác giả: Đào Hiếu

Đào Hiếu sinh vào ngày 10 tháng 2 năm 1946 tại Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Ông tham gia sớm vào phong trào sinh viên cách mạng tại Quy Nhơn. Vào năm 1968, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1970, ông bị bắt làm tù binh trong sư đoàn 22 Quân lực Việt Nam Cộng hoà.

Sau khi trốn thoát được sau 6 tháng, ông liên lạc với Tổng Hội sinh viên và sinh viên để tiếp tục hoạt động chống Mỹ cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trước 1975, ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành văn chương và đã từng làm phóng viên cho báo Tuổi Trẻ và Nhà Xuất bản Trẻ.

Hiện nay, ông Đào Hiếu đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh và là thành viên của Hội Nhà văn Việt Nam.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.