Đoàn Trung Còn

Tác giả: Đoàn Trung Còn

Đoàn Trung Còn (1908-1988), còn được biết đến với tên pháp danh Hồng Tai hay Tỳ kheo Thích Hồng Tại, là một nhà cư sĩ Phật giáo và học giả Phật học nổi tiếng ở Việt Nam. Ông được đánh giá là có đóng góp vô cùng quan trọng cho sự phát triển và lan rộng Phật giáo và Phật học tại Việt Nam trong giai đoạn đầu của thế kỷ 20.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.