Sách nói Đường Về Cõi Phật

Đường Về Cõi Phật

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Giới thiệu nội dung

Khi được hỏi nơi cõi Phật ở đâu, Phật trả lời "Cõi Phật của Bồ-tát là các loài chúng sanh" (chúng sinh là loại Bồ-tát Phật độ). Thì ra, cõi Phật của Bồ-tát không ở đâu xa. Nó chỉ tồn tại trong các loài chúng sanh. Nó xung quanh chúng ta và trong chúng ta. Đó là những sinh vật với vô số hình dạng và tình trạng khác nhau, đau khổ, rối ren, bị trói buộc, vượt qua sự luân hồi không ngừng từ sáng đến tối, trong kiếp này và kiếp khác, không biết yên ổn.

Bồ-tát chỉ cần "thành tựu chúng sanh" đó, cõi Phật sẽ hiện ra ngay. Không cần phải tìm kiếm ở nơi xa xôi. Nhưng điều này không dễ dàng. Chúng sanh cứng đầu, khó khăn, bám rễ ở cõi đời này, không dễ để thay đổi, không dễ để tìm được niềm vui ở một nơi yên bình. Nhưng chính trong cõi đời này đầy gian khó này, Bồ-tát mới cần thiết, và ngược lại, đó cũng là nơi Bồ-tát hoàn thiện chính mình.

Nếu không có chúng sanh, không có lý do để có Bồ-tát! Vì vậy, khi Bồ-tát "thành tựu chúng sanh", chúng sanh cũng "thành tựu Bồ-tát" theo cách đó...

Đoàn Trung Còn (1908-1988), còn được biết đến với tên pháp danh Hồng Tai hay Tỳ kheo Thích Hồng Tại, là một nhà cư sĩ Phật giáo và học giả Phật học nổi tiếng ở Việt Nam. Ông được đánh giá là có đóng góp vô cùng quan trọng cho sự phát triển và lan rộng Phật giáo và Phật học tại Việt Nam trong giai đoạn đầu của thế kỷ 20.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.