Sách nói Lành Dữ Nghiệp Báo

Lành Dữ Nghiệp Báo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Giới thiệu nội dung

Sự tâm huyết của bạn với việc hoằng pháp và mong muốn truyền đạt Phật pháp đến với những người dân chưa hiểu về nó là một nhiệm vụ đáng quý. Bạn đã đề xuất ý tưởng tạo ra một cuốn sách nhỏ mang tên "Lành Dữ Nghiệp Báo" để giúp người đọc hiểu về đạo lý nhân quả nghiệp báo và chuyển hóa bản thân. Đây là một ý tưởng tốt để truyền đạt thông điệp Phật giáo một cách dễ dàng và tiếp cận được nhiều người.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.