Donna M. Genett

Tác giả: Donna M. Genett

Tiến sĩ tâm lý học Donna M. Genett là một chuyên gia tư vấn về phát triển tổ chức và là chủ tịch của công ty GenCorp Consulting, một công ty tư vấn hoạt động trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.

Trong suốt 16 năm qua, bà đã không ngừng đóng góp để tạo ra những tác động tích cực đối với các tổ chức và sự nghiệp của nhân viên trong những tổ chức đó. Trong quá trình làm việc, bà đã nghiên cứu các phương pháp nhằm cải thiện hiệu suất làm việc, tăng năng suất và sinh lợi cho tổ chức.

Lĩnh vực chuyên môn của bà bao gồm đào tạo quản lý cấp cao, tăng cường hiệu quả làm việc nhóm, tổ chức và cải tiến quy trình làm việc, lập kế hoạch chiến lược và quá trình hoạt động, đào tạo và phát triển nhân sự.

Các buổi nói chuyện và hội thảo của tiến sĩ Genett về nghệ thuật lãnh đạo, ủy thác công việc, quản lý hiệu quả và xây dựng đội ngũ làm việc không chỉ thú vị mà còn mang lại hiệu quả cao.

Khách hàng của bà bao gồm các công ty nổi tiếng như Weyerhaeuser, Nextel, Bemis Manufacturing, MITRE Corporation, WesCorp, HCC Surety, United Way và Seattle’s Best Coffee.

Ngoài ra, bà cũng là tác giả của cuốn sách "Giúp con trẻ tự hoàn thiện ở gia đình và nhà trường!: Xây dựng trách nhiệm và lòng tự trọng cho trẻ".

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.